Bluemon Групп
2014 – 2015

Over dit project

p-7Захиалагч: Түрэлт ХХК
Барилгын нэр: Блун мон центр
Давхрын тоо: 12
Талбайн хэмжээ: –
Зориулалт: Оффис үйлчилгээний барилга
Гүйцэтгэсэн ажил: Салхивч агааржуулалт, хөргөлтийн системийн угсралт, суурилуулалт
Гүйцэтгэсэн он: 2014-2015

Datum

20 November

Categorie
Хийж гүйцэтгэсэн ажил