Galaxy Tower
2014 – 2015

Over dit project

p-5Захиалагч: Халиун төгөл ХХК
Барилгын нэр: Galaxy Tower
Давхрын тоо: 12
Талбайн хэмжээ: –
Зориулалт: Худалдаа, үйлчилгээний барилга
Гүйцэтгэсэн ажил: Нэгдсэн хөргөлтийн системийн угсралт, суурилуулалт

Гүйцэтгэсэн он: 2014-2015

Datum

20 November

Categorie
Хийж гүйцэтгэсэн ажил