Их монгол оффис, үйлчилгээний төв
2014 – 2015

Over dit project

p-6Захиалагч: Их үйлсийн эрэлд ХХК
Барилгын нэр: Их монгол оффис, үйлчилгээний төв
Давхрын тоо: 4
Талбайн хэмжээ: –
Зориулалт: Оффис, үйлчилгээ
Гүйцэтгэсэн ажил: Нэгдсэн хөргөлтийн системийн угсралт, суурилуулалт
Гүйцэтгэсэн он: 2014-2015

Datum

20 November

Categorie
Хийж гүйцэтгэсэн ажил