Зүүн хүрээ шилтгээн орон сууцны барилга
2004 – 2015

Over dit project

53a54c9c619539.88121024
Захиалагч: Зүүн хүрээ шилтгээн ХХК
Барилгын нэр: Зүүн хүрээ шилтгээн орон сууцны барилга
Давхрын тоо: 16
Талбайн хэмжээ: –
Зориулалт: Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга
Гүйцэтгэж ажил: Салхивч, агааржуулалтын иж бүрэн систем
Гүйцэтгэсэн он: 2014-2015

Datum

20 November

Categorie
Хийж гүйцэтгэсэн ажил