Гэрэгэ Таур
2013 – 2014

Over dit project

p-8Захиалагч: Герман стандарт ХХК
Барилгын нэр: Гэрэгэ Таур
Давхрын тоо: 15
Талбайн хэмжээ: 8.000 м2
Зориулалт: Оффис, үйлчилгээ
Гүйцэтгэсэн ажил: Нэгдсэн хөргөлтийн системийн угсралт суурилуулалт
Гүйцэтгэсэн он: 2013-2014

Categorie
Хийж гүйцэтгэсэн ажил