Archief

p-8

02 Mar Гэрэгэ Таур
2013 – 2014

Захиалагч: Герман стандарт ХХК Барилгын нэр: Гэрэгэ Таур Давхрын тоо: 15 Талбайн хэмжээ: 8.000 м2 Зориулалт: Оффис, үйлчилгээ Гүйцэтгэсэн ажил: Нэгдсэн хөргөлтийн системийн угсралт суурилуулалт Гүйцэтгэсэн он: 2013-2014...

Lees meer
p-4

02 Mar Оюутолгой уурхай
2004 – 2015

Захиалагч: Оюутолгой ХХК Төслийн нэр: Оюутолгой уурхай Давхрын тоо: - Талбайн хэмжээ: - Зориулалт: Уурхайн барилга, ажилчдын кемп Гүйцэтгэсэн ажил: Хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэлийн нийлүүлэлт Гүйцэтгэсэн он: 2004-2015...

Lees meer
p-6

07 Oct Их монгол оффис, үйлчилгээний төв
2014 – 2015

Захиалагч: Их үйлсийн эрэлд ХХК Барилгын нэр: Их монгол оффис, үйлчилгээний төв Давхрын тоо: 4 Талбайн хэмжээ: - Зориулалт: Оффис, үйлчилгээ Гүйцэтгэсэн ажил: Нэгдсэн хөргөлтийн системийн угсралт, суурилуулалт Гүйцэтгэсэн он: 2014-2015...

Lees meer
53a54c9c619539.88121024

07 Oct Зүүн хүрээ шилтгээн орон сууцны барилга
2004 – 2015

Захиалагч: Зүүн хүрээ шилтгээн ХХК Барилгын нэр: Зүүн хүрээ шилтгээн орон сууцны барилга Давхрын тоо: 16 Талбайн хэмжээ: - Зориулалт: Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга Гүйцэтгэж ажил: Салхивч, агааржуулалтын иж бүрэн систем Гүйцэтгэсэн он: 2014-2015...

Lees meer
p-5

07 Oct Galaxy Tower
2014 – 2015

Захиалагч: Халиун төгөл ХХК Барилгын нэр: Galaxy Tower Давхрын тоо: 12 Талбайн хэмжээ: - Зориулалт: Худалдаа, үйлчилгээний барилга Гүйцэтгэсэн ажил: Нэгдсэн хөргөлтийн системийн угсралт, суурилуулалт Гүйцэтгэсэн он: 2014-2015...

Lees meer
p-7

07 Oct Bluemon Групп
2014 – 2015

Захиалагч: Түрэлт ХХК Барилгын нэр: Блун мон центр Давхрын тоо: 12 Талбайн хэмжээ: - Зориулалт: Оффис үйлчилгээний барилга Гүйцэтгэсэн ажил: Салхивч агааржуулалт, хөргөлтийн системийн угсралт, суурилуулалт Гүйцэтгэсэн он: 2014-2015...

Lees meer