“Хөргөлт сервис” ХХК Монгол улсын томоохон бүтээн байгуулалтад гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна.

post4

29 Feb “Хөргөлт сервис” ХХК Монгол улсын томоохон бүтээн байгуулалтад гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна.

“Хөргөлт сервис” ХХК нь Монгол улсын томоохон бүтээн байгуулалт болох Хөшигтийн хөндийд баригдаж буй Шинэ нисэх онгоцны буудлын төслийн ажилд гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа бөгөөд уг нисэх онгоцны буудал нь жилд 22000 агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай.

Сэтгэгдэл байхгүй

Сэтгэгдэл үлдээх