Ололт амжилт

2006 онд “Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгуулга цом өргөмжлөл”
2006 онд “Хуулиан дээдлэн орлого татвараа үнэн зөв тодорхойлсон талархалын бичиг”.
2007 онд “Хуулиан дээдлэн орлого татвараа үнэн зөв тодорхойлсон талархалын бичиг”.
2007 онд Утаагүй халаалтын систем нэвтрүүлэх зорилгоор өөрийн орны нөхцөлд нийцүүлэн цахилгаан эрчим хүчинд хэмнэлттэй “Халаалтын тоног төхөөрөмжийг” импортлож ингэснээр хэрэглэгчийн итгэлийг хүлээсэн хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгууллага цол өргөмжлөл
2007- онд МҮХАҮТ-аас Агааржуулалтын системийг хэрэглэгчдийн таашаалд нийцсэн импортын бүтээгдэхүүнээр шалгарч цом өргөмжлөл.
2007 онд Эрчим хүч хэмнэлтийг гаргах хөргөх, халаах тоног төхөөрөмжийн  үйлчилгээтэй ”Монголын Шилдэг үйлчилгээтэй“ байгууллагаар шалгарч“Үлэмжийн чанар батламж“ цом
2008 онд  “Цэвэр агаар санаачлга 2008”  батламж
2008 онд “Агааржуулалт,хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн шилдэг импортлогч”  өргөмжлөл
2009 онд “Барилгын хөргөлт, агааржуулалтын системийн тоног төхөөрөмжийн шилдэг импортлогч компани”өргөмжлөл
2010 онд Байгалт Орчин ОҮА-аас “Озоны давхаргыг хамгаалах уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулсан үйлст оруулж буй хувь нэмрийг үнэлж өргөмжлөл”
2010 онд Худалдаа үйлчилгээний загвар байгууллага “BEST SERVICE 2010” алтан медаль, өргөмжлөл
2010 онд Мэргэшсэн санхүүчдийн төгсгөн холбооноос “Үндэсний шилдэг аж ахуй нэгж” цол өргөмжлөл
Манай байгууллага нь Монголын Хөргөлтийн Инженер Техникчдын Холбооны гишүүн Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын гишүүн
Нийслэлийн хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгууллага юм
2011 онд “Үндэсний шилдэг аж ахуй нэгж” цол өргөмжлөл
Манай байгууллага нь Монголын Хөргөлтийн Инженер Техникчдын Холбооны гишүүн
2012 онд “Оюу толгойн” 5сарын “ Шилдэг жижиг дунд ханган нийлүүлэгч”