Эрхэм зорилго, үнэт зүйл

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

БИД

Инженерийн оновчтой шийдэлд суурилсан

Дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлэгч

Чанарыг эрхэмлэгч

Аюулгүй байдлыг хангасан компани байна

 

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

2017 оны дүнгээр ISO стандарт бүхий үйл ажиллагаатай, HVAC-ийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэлтээрээ тэргүүлэгч, мэргэшсэн баг болсон байна.

 

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

  •  Багийн хамтын ажиллагаа

Нэг зорилгын төлөө бусадтай хамтран ажилладаг байна

  • Тасралтгүй сайжруулагч

Дэлхийн жишигт хүрсэн арга ажиллагаанд тэмүүлэгч байна.

  • Хариуцлага

Аливаа ажилд зарчимч, хариуцлагатай ханддаг байна

  • Манлайлал

Зорилгын төлөө хамт олноо дагуулан эерэгээр нөлөөлөгч байна

  • Өөриймсөг үзэл

Ажилдаа эзэн хүний сэтгэлээр өөриймсөг хандана